Мој Профил

Најпопуларни Обуки

SYS ADMIN

Зголемување на свеста за Сајбер Безбедност наменета за ИТ Систем Администратори

Зголемување на нивото на свесност кај вработените за безбедноста на информацискиот систем 2022 година

Специјализирана обука за компјутерски вештини и сигурност

Зголемување на свест за сајбер безбедност на ИТ програмери

Зголемување на нивото на свесност кај вработените за безбедноста на информацискиот систем 2023 година